Turkish cards

INNERSPEAK KARTLARI VE KILAVUZU
Karmik Blokajları Arındırmak, Salıvermek ve Şifalandırmak için Bugünün Aracı
Jean Adrienne’den
Şu anda sizi geride tutan veya size acı yaratan geçmiş yaşam ve enerji blokajlarını anlamaya ve bırakmaya hazır mısınız? “Üzerinde çalışıp geçmiş” olduğunuz ancak hala ortaya çıkıvermeye devam eder gibi görünen şeyler var mı?
Eğer öyleyse, sizin InnerSpeak zamanınız gelmiştir!

InnerSpeak Yayıncılık
www.inner-speak.com
©2005

Telif Hakkı ©2005 Jean Adrienne

InnerSpeak Yayıncılık, Atlanta, Georgia tarafından
ABD’de basılmış ve yayınlanmıştır.

www.inner-speak.com

Her hakkı saklıdır. Yazarın/yayıncının önceden yazılı izni olmadan, bu kitapçığın veya kartların hiç bir kısmı her hangi bir mekanik, fotografik veya elektronik işlemle çoğaltılamaz; makaleler ve görüşler içerisine yerleştirilmiş kısa alıntılar şeklindeki “adil kullanım” dışında, özel veya kamusal kullanım için her hangi bir elektronik bilgi erişim sisteminde saklanamaz, yayınlanamaz veya başka bir yolla kopyalanamaz. Bu yazarın niyeti sizin duygusal veya ruhani esenlik arayışınızda size yardımcı olmak için genel nitelikte bilgi sunmaktır. Sizin yasal hakkınız olarak bu kitapçıktaki her hangi bir bilgiyi kendiniz için kullanmanız durumunda, yazar/yayıncı eylemlerinizle ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.

INNERSPEAK KARTLARINI KULLANMA TALİMATLARI

InnerSpeak İç Benliğin, veya ruhun, bilinçli zihinle iletişim kurmasına olanak veren, ve böylelikle bizim arzu ettiğimiz gerçeklikleri yaratmamızı engelleyen alanları veya blokajları tanılayan, çok güçlü bir şifa modalitesidir. İç Benliğimiz sürekli olarak bize konuşur, ama biz o dili konuşmayız. Öyle olsaydı dikkatlice dinler ve arzuladığımız her şey ve herkesle çevrelenmiş olarak mutlak bir kusursuzluk halinde var olurduk! InnerSpeak ruhu dinlemeye yarayan bir dildir.

InnerSpeak’in geliştiricisi Jean Adrienne yıllarca danışanlarına yollarını açmaları ve yaşamlarında olumlu bir şekilde ilerlemeleri için yardımcı olduktan sonra, kendi kişisel gelişimini kolaylaştırmayı arzulayan herkesin bu bilgiye ulaşabilmesinin kolay ve hızlı bir yolunu yarattı. Bu kartlar, tarot kartlarına benzer bir şekilde, bilinçaltı zihinle iletişim kurarlar ve bu kitapçıkta tarif edilen protokol başarı, mutluluk, sağlık ve sevginin önündeki kendi blokajlarınızı kaldırma yolunda size rehberlik edecektir.
KARTLARI KULLANMAK

Neyi arındırmak istediğinize veya yaşamınızın hangi alanı üzerinde çalışmak istediğinize karar vererek başlayın. Bu tam olarak arzu ettiğiniz gibi gitmeyen her hangi bir alan olabilir. Örneğin, ilişkiler, para, iş, evinizi satma, bir hastalıktan kurtulma gibi bir konudaki blokajları kaldırmayı dileyebilirsiniz. Blokajı arındırmak için, onun ilk başta nerede oluşmuş olduğunu bulmak amacıyla kartları kullanacaksınız.
Önemli: Bu kartlar onları yalnızca Yüksek Gücünüz veya Ruhunuza teslimiyet halinde kullanırsanız çalışacaklardır. İlk adım Yüksek Gücünüze teslim olmak ve sizin en yüksek ve en iyi hayrınıza ve bütünün en yüksek ve en iyi hayrına olacak şekilde neyin arındırılması gerekliyse ona bakmak üzere yardım dilemektir. Blokajı salıvermek için küçük bir dua söyledikten veya niyetinizi yaptıktan sonra, kartlarınızı seçebilirsiniz.

Kartlar yedi renk grubuna ayrılmıştır, her grup içerisinde değişken sayıda kart vardır.
Her bir kart grubunu ayrı ayrı karıştırın ve renkli yüzü üste gelecek şekilde tek tek açın. Çivit Mavisi renkli grup haricindeki her renk grubundan en az bir kart seçeceksiniz, Çivit Mavisi gruptan sadece –Kaynak’ın Geçmiş Yaşam veya Ata olması durumunda- bir seans içerisinde yönlendirilmeniz durumunda kart çekeceksiniz. Turuncu gruptan iki kart ve Yeşil gruptan da üç kart çekin. Seçilmiş olan tüm kartları iç yüzleri altta olacak şekilde önünüzdeki masanın üzerine yerleştirin.

KARTLARIN GENEL ANLAMLARI

Kırmızı kartı açın. Bu kart blokajınızın KAYNAK’ını belirtecektir. Bu kitapçığın içinde ilgili kartı bulun ve bu KAYNAK’la ilgili ne dediğini okuyun. Eğer bu kart Geçmiş Yaşam veya Ata diyorsa, o zaman bu enkarnasyonun nerede geçtiğini görmek için Çivit Mavisi bir kart çekebilirsiniz.

İki Turuncu kartı açın. Bu kartlar sizi arzuladığınızı elde etmekten alıkoyan blokajı oluşturmuş olan KAYNAK’ın başına gelen travmayı tarif edeceklerdir. Dilerseniz her biriyle ilgili bilgiyi daha detaylı olarak okuyabilirsiniz.

Şimdi Sarı kartı açın. Bu kart size, OLGU’daki travmaların blokajın KAYNAK’ı olan kişinin Ruhu üzerindeki etkisinin ne olduğunu söyleyecektir. Bu kart önemlidir, çünkü çoğu kereler eğer KAYNAK bir ata veya sizin bir enkarnasyonunuz ise, bu kişinin başına gelmiş olan travma ile kendinizi ilişkilendirmeyebilirsiniz (ancak belki sizin yaşamınızda olanlarla yakın da seyredebilir). Fakat hemen hemen daima, yaşanmış olandan dolayı Ruhun nasıl hissettiği ile ilgili olarak kendinizde bağlantı kurarsınız. Bu kartın açıklamasını okuyun.

Mavi kartı açın. Bu kart size, OLGU ve onunla ilişkili RUH TEPKİSİ’ne dayalı olarak, şu anda sizin İç Benliğinizin takılı kalmış olduğu inancı belirtecektir.

Şimdi blokajları kaldırma zamanı! Bu da Yeşil kartların işlevi. Her birini sırayla tek tek açın ve denilenleri yapın. Her birini daha iyi anlamak için, bu kitapçıktaki açıklamasını okuyun.

Üç arınmayı da tamamladığınızda, Meleklerden bir kutsama alacaksınız. Menekşe kartı açın ve bu arınma çalışmasını yapmış olmanızdan dolayı aldığınız kutsamanın ne olduğunu okuyun.

Eğer daha fazla bilgi almak, almış olduğunuz bilgiyi daha da netleştirmek için sorular sormak isterseniz, bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Eğer evet/hayır sorularına yanıt alacak şekilde kas testi kullanmaya alışkın iseniz, onu kullanabilirsiniz. Veya sarkaç kullanımını rahat yapıyorsanız, onu kullanabilirsiniz. Bunlardan hiç birini bilmiyorsanız, yazı tura atabilirsiniz. Bunu yapmak için, madeni parayı atıp para havadayken “Bana EVET’in ne olduğunu göster” deyin. Hangi yüz gelirse, yazı veya tura, bu yüz sorunun yanıtı için “evet”i temsil edecektir. Her sorudan önce “evet”i neyin temsil ettiğini görmek için kontrol edin, çünkü bu değişebilir. Bu yolla daha fazla detay bulabilirsiniz, “Ben o yaşamda bir erkek miydim?” veya “Bu ata ailemde annemin tarafından mıydı?” gibi.

Çok Önemli! Gerçekte şifayı gerçekleştiren şükrandır. Bu kartlarla bir seansı tamamladığınızda daima Yüksek Gücünüzün yanısıra Meleklerinize ve Rehberlerinize teşekkür edin! Buna ek olarak, bu blokajın kaldırılmasının yaşamınıza nasıl yansıyacağını da imgeleyin. Bunu hissedin, kokusunu duyun ve tadını alın. Şimdi kendiniz için arzu ettiğiniz gerçekliği zihninizde yaratın – duyularınızın her biri ile sahiplenin.

KAYNAK KARTLARI (KIRMIZI)

1. GEÇMİŞ YAŞAM-
Bu blokaj başka bir yaşam sürecinde oluşmuş. Yaşam sürecinin nerede geçtiğini görmek için Çivit Mavisi bir kart çekin. Bu enkarnasyonda erkek mi kadın mı olduğunuzu belirlemek için evet/hayır sorgulaması yapabilirsiniz.

2. PARALEL VEYA GELECEK YAŞAM-
Bu blokaj başka bir gerçeklikte oluşmuş ancak geçmiş bir enkarnasyonda değil. Ben ruhlarımızın ayni anda birden çok gerçeklikte var olabileceğine inanıyorum. Bir seansta beş adede kadar eşzamanlı yaşam saptadım. Bunlar bu gezegende geçiyor veya geçmiyor olabilirler, daha çok meleksi veya semavi boyutlarda olabilirler. Daha fazla bilgi almak için evet/hayır sorgulaması yapabilirsiniz.

3. DÖNÜŞÜMDEN KAÇINMA ADINA KENDİNİ SABOTE ETME-
Korku yaşam süreçlerinde uğraştığımız en temel “püf noktası”dır, ve genellikle bizi başarı ve kişisel gelişimden alıkoyan şeydir. İlerlememizi bloke etmek ve hayallerimizi elde etmemizi engellemek adına kendimize en büyük zorlukları yaratma yeteneğimiz vardır.

4. ATA-
Dünya düzleminde oluşturulmuş olan etkiler veya blokajlar Dünya düzleminde arındırılmalıdırlar. Bu boyuttan geçiş yaptığımızda, “yükümüzü” genetik olarak kodlanmış şekilde soyumuzu devam ettirenlere bırakırız. İncil’de “babaların günahları yedi nesil boyunca oğullarına dadanır” denir. Yedi rakamı genel bir rakamdır, soya ait meseleler yedi nesilden çok daha derine gidebilir ve birinin “uyanıp” blokajı kaldırmak için gerekli çalışmayı yapmasını bekler. Atanın erkek mi kadın mı olduğunu ve ailenizin hangi tarafından (veya iki tarafından da mı!) olduğunu belirlemek için evet/hayır sorgulaması yapabilirsiniz.

5. PSİŞİK SALDIRI-
Bu kulağa oldukça uğursuz gelse de, aslında değildir. Biz onlara o gücü vermedikçe kimsenin bize saldırmaya gücü yoktur. Ancak her ne kadar buna inanmak istemesek de, çok sık olarak gücümüzü başkalarına vermeye eğilimliyizdir. Psişik Saldırı durumunda, bunun size yönlendirilmiş mi olduğunu veya bunu sizin mi yaptığınızı bulmanız gerekir. Etki ve Tepki Evrensel Yasası bizim dışarı yolladığımız her şeyin bize geri geldiğini ifade eder, yani eğer farkında olmadan başka birine yönelik öfke, hiddet veya nefret gönderiyorsak, bu bize geri dönüp bizi rahatsız edebilir ve dönecektir de! Ayni zamanda, size saldıranın kendiniz mi olduğunu kontrol edin! Eğer bu alanda daha fazla açıklama almak isterseniz, bir Kırmızı kart daha çekebilirsiniz.

6. ÖLÜM PERDESİ-
Ruh bu düzlemi terketmekte olduğu zamanı bilir ve kendine en yakın olan ruhlarla kapanış yapmaya çalışacaktır. Bu bilinçaltı bir düzeyde olur; ancak mantıklı bir sebebi olmaksızın yaşamınızda öfke, üzüntü, hatta kaos yaratma şeklinde derin bir etkisi olabilir. Ayni etki bir ruh grubu üyesi halihazırda geçiş yapmış olduğu ve sizinle kapanış istediği zaman da hissedilebilir. Sormayı arzu edebileceğiniz bazı sorular: ruh halihazırda geçiş yaptı mı? Bu benim gerçekte tanıdığım biri mi? Akraba? Erkek/kadın? vb.

7. BU YAŞAM SÜRECİ-
Bu blokajla ilişkili OLGU sizin bu yaşamınızda yaşanmış, kaç yaşınızda iken olduğunu bulmak için sorgulama yapın. Ben bunu kolaylaştırmak için rakam grupları kullanırım. Örneğin, 8 yaşından küçük müydüm, 15 yaşından küçük müydüm vs. şeklinde, travmanın yaşanmış olduğu tam yaşı bulana kadar aramayı daraltarak.

8. DÖLLENME, GEBELİK VEYA DOĞUM-
Anlaşılması en zor olan kaynaklardan biri fetusun döllenme zamanında, hamilelik esnasında veya doğum anında uğradığı travma ve bununla ilişkili hasardır. Eğer döllenme anında biyolojik ebeveynler arasında hakiki duygusal yakınlık yoksa, çocuk büyüyüp yetişkinliğe geçme sürecini kendi dışında her yerde yakınlık arayarak geçirecek ve kişinin yaşamı boyunca sürecek olan ilişki sorunları oluşturacaktır. Hamilelik esnasında annenin hissettiği küskünlük ve korku da bebeğe aktarılır. Aslında, bebeğini evlatlık vermeye karar vermiş olan bir kadın, o çocukla duygusal bağını kesme sürecini bu karar verildiği andan itibaren başlatır, ve çocuğu (ve daha sonra da yetişkini) insanlar arası ilişkilerde gerekli olan temel duygular ve becerilerle ilgili önemli derslerden yoksun bırakır.

9. OTORİTEYE SAHİP BİRİNİN BASKISI ALTINDA EZİLMEK-
Bu blokaj gücünüzü bir başkasına, çoğunlukla otorite olarak gördüğünüz birine, vermiş olmanızdan dolayı oluşmaktadır. Bu kişi bir ebeveyn, bir patron, bir öğretmen, bir din adamı veya bir guru olabilir. Bazen bu kart Psişik Saldırı kartı ile ilişkili olarak çıkar.

OLGU KARTLARI (TURUNCU)

1. KULLUK – GÜÇSÜZ HİSSETMEK-
Bu blokaj yaratılmış çünkü KAYNAK kendini bir diğerinin veya diğerlerinin iradesi altında bir kul, uşak gibi hissetmiş ve bununla ilgili bir şey yapmaya muktedir olmamış.

2. GÖRÜCÜ USULÜ VEYA SEVGİSİZ EVLİLİK-
KAYNAK bir sevgisizlik durumundaymış. Eğer KAYNAK “Bu Yaşam Süreci” veya “DOĞUM, DÖLLENME, GEBELİK” ise o zaman bu muhtemelen biyolojik anne-baba arasında sevgi olmadığı anlamına gelir.

3. DOĞRU OLMAYAN BİR YOLDA YÜRÜME DURUMUNA TAKILIP KALMIŞ OLMA-
OLGU KAYNAK’ın kendini bir tekerleğin üzerindeki bir hamster gibi hissettiği bir durumu yansıtmaktadır. Yapmakta olduğunun kendisi için doğru olmadığını bilmektedir ancak yön değiştirmek veya “tekerlekten inmek” için güce sahip olmadığını hissetmektedir.

4. KENDİNE/DİĞER(LER)İNE VEYA TANRI’YA OLAN İNANCI YİTİRMEK-
Aynen kartın dediği gibi, KAYNAK inancını yitirmiştir. Kendine olan inancını mı yoksa başka birine olan inancını mı yitirmiş olduğunu bulmak için evet/hayır sorgulaması yapın. Çoğu kez, bu kart KAYNAK’ın ihtiyaçlarını karşılayacağına dair Tanrı’ya olan inancını yitirmiş olduğu anlamına gelir.

5. GÜCÜN KÖTÜYE KULLANIMI-
Gücünü kötüye kullananın mı KAYNAK olduğunu, yoksa KAYNAK’ın buna maruz mu kaldığını sorun. Bunu belirlemek için evet/hayır soruları kullanın.

6. BAŞARISIZLIK, YIKIM, FAKİRLİK-
Evet/hayır sorgulaması yaparak, bunların hangisinin (veya hepsinin mi) bu arınma için geçerli olduğunu belirleyin. Bu kart bu yaşanmışlıklardan biri veya birkaçından dolayı KAYNAK tarafından oluşturulmuş hatalı inançlara işaret eder.

7. BERABERLİĞE VEYA EVLİLİĞE/BERABERLİĞİN VEYA EVLİLİĞİN BİTMESİNE ZORLANMA-
Bu KAYNAK’ın, genellikle aile, din veya akran grubu (kabile) baskıları ile, kendi iradesine karşı gelinerek manipüle edilmiş olduğu anlamına gelir.

8. İHANET, YALAN SÖYLEME VEYA YALAN SÖYLENMESİ-
Evet/hayır soruları kullanarak bu travmalardan hangisinin olmuş olduğunu ve KAYNAK’ın ihaneti yapan mı ihanete uğrayan mı olduğunu belirleyin.

9. BAŞKA BİRİNİN HATALARINDAN DOLAYI CEZALANDIRILMAK-
Bu travmanın bir çok ortaya çıkma şekli vardır. Alkolik bir koca tarafından suistimal edilen bir kadın, bir arkadaşı için hapse giren masum bir adam, bir diğerini koruyan ve işten atılan bir çalışan bazı basit örneklerdir.

10. İNTİHAR-
Bu KAYNAK’ın kendi canını aldığı gerçek bir eylem olabilir; veya kişinin önlenebilecek bir durumu önlemeyerek olmasına izin vermesi şeklinde, “ölme isteği” olarak görülebilecek, sanal bir intiharı temsil edebilir.

11. KIRIK KALP
KAYNAK’ın kalbi kırılmış veya KAYNAK bir diğerinin kalbini kırmış.

12. SADAKATSİZLİĞİN İNKARI-
Sadakatsiz olanın ve bununla ilgili yalan söyleyenin mi KAYNAK olduğunu, yoksa yalan söylenen ve aldatılanın mı KAYNAK olduğunu görmek için sorgulayın. Bu kart ayni zamanda KAYNAK’ın evlilik dışında (zimmete geçirme, yolsuzluk gibi) bir olayda aldatma ile ilgili yalan söylemiş olduğu durumlarda da çıkmıştır.

13. ÇOCUĞUN VEYA SEVİLEN KİŞİNİN ELİNDEN ALINMASI-
Bu olgunun travması, ölüm, ayrılma, boşanma vs. gibi nedenlerle sevilen bir şeyin kaybedilmesi çevresinde döner. Kayba uğrayanın mı, kaybedilenin mi, yoksa çocuğu veya sevilen kişiyi alanın mı KAYNAK olduğunu görmek için sorgulayın.

RUH TEPKİSİ KARTLARI (SARI)

1. BAĞIŞLAYICILIK EKSİKLİĞİ ÇÖZÜLÜMÜ BLOKE ETMEKTE-
Benim karma tanımım iliştirilmiş bir yargıyla birlikte saklanan bir anıdır. Eğer bu kabul edilirse, o zaman karmayı (veya blokajı) olduğu yerde tutan bağışlayıcılık eksikliğidir. Bu travmayı bize bir zincir gibi bağlar ve bizi bir değişememe halinde tutar.

2. İÇAKIŞ (PARA, SEVGİ, YARATICILIK) KAPATILMIŞ –
OLGU’nun/OLGU’ların travmasından dolayı kişinin alma yeteneği bloke olmuş. Mali durum, cinsellik, sevgi ve yaratıcılığın tümü Sakral Pleksus denilen ikinci çakra merkezlidirler, ve genellikle bizde bunlardan biri yolunda değilse, diğerleri de etkilenirler. Buna ek olarak, bir kimsede bunun bel ağrısı veya kadınsal sorunlar gibi fiziksel bir tezahürü de görülebilir.

3. KENDİNE, DİĞER(LER)İNE VEYA TANRI’YA OLAN İNANCIN YİTİRİLMESİ-
Bu kart aynen denilen gibidir. Sizin için tam olarak ne anlama geldiğini belirlemek için sorgulama yapın.

4. KALBİNİZ KAPATILMIŞ-
OLGU’nun travmasının acısı kalbinizi kapatmanıza veya devre dışı bırakmanıza neden olmuş, ve koşulsuz sevgiyi gönülden almanızı veya vermenizi engellemekte.

5. UTANÇ VE AŞAĞILANMIŞLIK-
OLGU’nun etkisi sizin utanmanıza veya aşağılanmış hissetmenize neden olmak şeklindedir.

6. İLİŞKİ İÇERİSİNDE OLMA YETENEĞİNİZ SEKTEYE UĞRAMIŞ-
OLGU’nun travması tarafından yaratılmış inançlardan dolayı bir ilişkiniz veya ilişkilerinizin tümü -evlilik, kariyer, arkadaşlıklar ve aile- onarılamayacak duruma gelmiş.

7. İÇGÜDÜLERİNİZ VE ÖZ DEĞERİNİZ YARALANMIŞ-
KAYNAK’a ve/veya doğrudan size olmuş olan şeyin travmasından dolayı öz saygı eksikliği oluşmuş, ve sizin doğru seçimler yapmakta kendinize güvenmemenize neden olmakta. Bu çoğu kez yanlış yapma korkusuyla hiçbir seçim yapmamakla sonuçlanır.

8. TÜKENMİŞLİK, YIPRANMIŞLIK, BİTKİNLİK-
Olmuş olandan ve ruhun buna olan tepkisinden dolayı tükenmiş hissetmektesiniz. İleri adım atıp döngüyü kıracak enerjiden yoksunsunuz.

9. RUHUNUZ YABANCILAŞMA VE YALNIZLIK HİSSETMEKTE-
Hiçbir zaman yalnız değilizdir çünkü hepimiz bir’iz, fakat OLGU’nun travması bu anlayışı yitirmenize ve dışlanmış hissetmenize neden olmuş.

TAKILI KALMIŞ İNANÇ KARTLARI (MAVİ)

Aşağıdaki düşünce veya inançlardan her biri, KAYNAK’ın yaşadığı durumla ilgili muhafaza edilmiş bir yargıyı temsil eder. Bu inançlar OLGU(lar) tarafından yaratılmış ve ruha takılı kalmıştır. Bunlar ARINMALAR kartlarıyla arındırılması gereken enerjilerdir. Bu inançlar sadece eski, uygun veya doğru olmayan düşüncelerdir ve bunlar düzeltildiği veya salıverildiği zaman siz arzu ettiğiniz ve İlahi Hak olarak hak ettiğiniz gerçekliği yaratmak üzere özgürleşmiş olursunuz.

1. BEN İSTEDİĞİME SAHİP OLAMAM-

2. BEN DİĞERLERİNDEN/TANRI’DAN AYRIYIM-

3. BEN CİDDİYE ALINMIYORUM-

4. BEN ………’YI HAK ETMİYORUM (NE OLDUĞUNU SORUN)-

5. DEĞİŞMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR-

6. DİĞERLERİ BENDEN DAHA İYİLER (VEYA TERSİ)-

7. BEN SEVİLEBİLİR DEĞİLİM-

8. (TANRI’NIN SEVGİSİNİ KAZANMAK, HAYATTA KALMAK, MUTLU OLMAK VB.) İÇİN MÜCADELE ETMELİYİM-

9. BEN KIRILMIŞIM-

ARINMA KARTLARI (YEŞİL)

Bu arınmaların çoğu sizin niyetinizle yapılacaktır.
Neye niyet ederseniz öyle olur. Bunları birer birer özenle yapın, ve niyetinizi bütünün en yüksek ve en iyi hayrına olacak şekilde iradenizin olması yönünde yapın.

1. İLGİLİ HERKESİ BAĞIŞLA-
Bilgelik karmayı yok eder. Yargıyla beraber saklanmış anı çok uzun zamandır taşınmış. KAYNAK’a OLGU(lar)da yer alan herkesi bağışlamasında yardımcı olun. En önemlisi, KAYNAK kendini bağışlamalıdır! Genellikle çevremizde olan her şey için kendimizi suçlarız, ve en kötü yargılarımız kendimize yönlendirmiş olduklarımızdır!

2. BEDENİNDEKİ AYNALARIN KALDIRILMASINI DİLE-
Bu aynalar orijinal KAYNAK ve OLGU’dan gelerek genetik yapımız ve Aurik alanımızda kalan enerjisel kalıntıları temsil ederler. Bunlar, kayıtlı travmaların orijinal enerjisi ile benzeşen kişileri, yerleri ve şeyleri bize çeken mıknatıslar olarak görev yaparlar. Bunların kaldırılmaları gereklidir. Bunu niyetinizle yapın. Kalıntıları sahiden “görmeniz” gerekmez. Kaldırdığınız zaman, artık boşalmış olan bu yerlerin Işık’la doldurulmasını isteyin. Doğa boşluk sevmez, bu yüzden tüm boşlukların tamamen ışık ve sevgi ile dolduğundan emin olmak isteriz.

3. AYNADA KENDİNLE YÜZLEŞ. ESKİ KİMLİĞİN DAĞILSIN VE GERÇEKTE KİM OLDUĞUN ORTAYA ÇIKSIN-
İmgelemenizde bir aynada kendinizi görün. Göreceğiniz şey kendinizi nasıl algıladığınız yerine daha çok KAYNAK’a benziyor olabilir. Gerçekte olduğunuz şey Ruh’un suretinde yaratılmış bir Işık varlığıdır! İmge dağıldığında, tekrar bakın ve kendinizi Meleklerin sizi gördüğü gibi görün!

4. BEDENİNDEKİ/ALANINDAKİ ESKİ, YAPIŞMIŞ ENERJİLERİ ARA. ONLARI IŞIĞA GÖNDER-
Bu da yine eski travmaların enerjisel kalıntılarıdır. Niyetinizi enerji kalıntısının ışığa gönderilmesi ve bunun işgal etmiş olduğu boşluğun yerini Işık ve Sevgi’nin alması şeklinde yapın.

5. KAYNAK’IN HİDDET VEYA KORKUSUNU TAMAMEN BİTİNCEYE KADAR NEFESİYLE BOŞALTMASINA İZİN VER-
Bu da yine niyetle yapılır. Eğer görsel bir kimseyseniz, havai fişeklerde olduğu gibi, KAYNAK’tan dışarı fırlayan kıvılcımlar görebilirsiniz.

6. BEYAZ BİR SAYFA KAĞITLA KAPLANMIŞ OLDUĞUNU HAYAL ET. KAYNAK’IN VEYA BİR VARLIĞIN BUNUN ÜZERİNE YAZI YAZMASINA İZİN VER. KAĞIDI AL VE MESAJI OKU-
Diğer bir yaratıcı imgeleme de Kaynak’ın veya bir Melek gibi başka bir varlığın size bir mesaj vermesine izin vermek şeklindedir.

7. TİTREŞİMİNİN SENİN İÇİN GÜVENLİ OLACAK EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARTILMASINI İSTE-
Ruh’tan titreşiminizi şu anda sizin için mümkün olan en yüksek düzeye çıkartarak size yardımcı olmasını dileyin. Bu ruhani gelişiminizde size yardım edecek her gün yapabileceğiniz bir alıştırmadır. Moraliniz bozuk veya üzgün olduğunuz her zaman bunu yapabilirsiniz. İnsanlar veya şartlardan dolayı bunalmış iseniz de bunu yapmanız yararlıdır.

8. BİR MELEK ÇAĞIR VE YARDIM DİLE-
Koruyucu Meleğinizden veya Başmeleklerin birinden isteyebilirsiniz. Onlar her zaman bize yardımcı olmayı beklerler ancak biz onlara çağrıda bulunmadıkça özgür irademize asla müdahale etmezler.

9. RUHA TESLİMİYET HALİNDE DİZ ÇÖK. BÜTÜNÜYLE TEMİZLENMEYİ DİLE-
Niyaz ve şükranla fiziksel olarak diz çökün ve blokajlarınızın temizlenmesini ve yolunuzdaki engellerin kaldırılmasını isteyin.

10. (KAYNAK’LA ELELE) MENEKŞE DÖNÜŞÜM ALEVİNİN İÇİNE YÜRÜ. BU ETKİNİN YANARAK DAĞILMASINA İZİN VER-
Yükselmiş Üstat St. Germaine’in menekşe alevi çok güçlü bir şifa aracıdır. Bize artık hizmet etmeyen her şeyin –acısızca ve çaba harcamadan- yanıp gitmesini sağlayarak dönüşüm sürecimize yardımcı olur.

11. HAYALİNDE BİR ŞİŞE YARAT. BU ETKİYİ VEYA KAYNAK’I BU ŞİŞENİN İÇİNE DAVET ET. AĞZINI MANTARLA KAPA. IŞIĞA GÖNDER-
Bu imgeleme işlemi “Bırakmayı ve Tanrı’ya izin vermeyi” simgeler. Bunu yapın ve bunun OLMUŞ olduğunu bilin!

12. ÇAKRA(LARI)NI AÇILMAYA, ŞİFALANMAYA VE DENGELENMEYE DAVET ET-
Evet/hayır sorgulaması yaparak, hangi çakraların arındırılması gerektiğini belirleyin ve bunun olmasına niyet edin.

13. KAYNAK’LA KALPTEN KALBE BAĞLANTI KUR VE ONA YARDIM ETMEK İÇİN NE YAPABİLECEĞİNİ SOR-
Çoğu zaman gerekli olan bağışlayıcılıktır, ama burada bir beklentiniz olmasın- açık olun ve istenileni yapın.

14. ALANINI ÇEVRELEYEN ŞEFFAF “YUMURTANIN” ERİYEREK IŞIĞA GÖNDERİLMESİNİ DİLE-
Bazen kendimizi koruduğumuzu düşündüğümüzde, en yüksek hayrımıza olanı almamızı engelleyen bariyerler yaratırız. Maalesef bu ayni zamanda sevgiyi verme ve alma yeteneğimizi de bloke etme durumuna döner. Bu yumurta gibi olan bariyer çocuklar için içine bozuk para ve şekerleme konulan Noel yumurtalarına benzer. Bunun alanınızdan kaldırılmasını isteyin.

YER KARTLARI (ÇİVİT MAVİSİ)
Bu kartlar sadece bir geçmiş yaşamda nerede yaşamış olduğunuzu veya bir atanın nerede yaşamış olduğunu bilmeyi arzu ettiğinizde çekilir. Eğer daha fazla detay isterseniz, tam şehri/bölgeyi belirlemek için evet/hayır soruları kullanın. Eğer gerçekten meraklıysanız zaman dilimlerini de sorgulayabilirsiniz.

MELEK KUTSAMALARI KARTLARI (MENEKŞE)
Melekleriniz her zaman blokajlarınızı/yüklerinizi arındırmak için gerekli çalışmaları yapmanızdan dolayı sizi ödüllendirirler. Kavrayabileceğinizin de ötesinde sevildiğinizi bilin. Hiç bir zaman yalnız olmadığınızı bilin. Tek yapmanız gereken istemektir ve yardım hemen yanınızdadır. Her duanın yanıtı her zaman evettir! Ne dilediğinizin ve ne düşündüğünüzün bilincinde olun. Hatırlayın-her düşünce, her bir düşünce, bir duadır!

MENEKŞE kartların üzerinde açıklamaları vardır ve bunlar başarılmış bir işe karşılık sizin armağanlarınızdır.

TEŞEKKÜRLERİNİZİ sunun – ve geçmişten özgürleşmenize sahip çıkın!

YAZAR HAKKINDA
Jean Adrienne InnerSpeak’in yaratıcısı ve Ruh Serüvenleri ile Herkes için InnerSpeak’in yazarıdır. Kapsamlı bireysel seanslar için danışılabilir ve dünya çapında atölye çalışmaları yapar, eğitimler verir. Çalışma takvimi, kitapları, meditasyon CD’leri ve daha fazlasına web-sitesi www.inner-speak.com’dan ulaşılabilir.


Comments are closed

© InnerSpeak 2001-2011